• Mieczysław Krawczyk
  Prezes Zarządu
 • Stefania Popławska
  V-ce Prezes Zarządu
 • Marta Wasążnik
  Skarbnik


 • KOMISJA REWIZYJNA
 • Ryszard Kaszubowski
  Przewodniczący Komisji
 • Dawid Puszcz, Bartosz Kaszubowski
  Członek Komisji
ZGODNIE Z WPISEM DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, DO REPREZENTOWANIA GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA KOSZYKÓWKI WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, JEDYNĄ OSOBĄ UPRAWNIONĄ JEST PREZES ZARZĄDU - BOGUSŁAW WITKOWSKI.
TOP