Polityka ochrony małoletnich

Celem Klubu jest stworzenie bezpiecznego środowiska sportowego, wolnego od molestowania, znęcania się, dyskryminacji, a także innych form krzywdy – dla wszystkich osób zaangażowanych w koszykówkę, w tym sportowców, trenerów, pracowników, wolontariuszy. 

Klub dąży do ochrony wszystkich zaangażowanych w koszykówkę stawiając przy tym ochronę małoletnich, jako najważniejszą. Osoby zaangażowane w organizację i/lub realizację programów związanych z koszykówką dla małoletnich, ponoszą odpowiedzialność za opiekę i ochronę małoletnich oraz są zobowiązani podejmować decyzje w ich najlepszym interesie.