Edukacja sportowa

W dniu 04 września 2017 podpisane zostały Porozumienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania klas sportowych w wybranych szkołach podstawowych na terenie naszego miasta. Gdyńskie placówki oświatowe reprezentowane przez przedstawiciela Urzędu Miasta Gdyni nawiązały współpracę z Gdyńskim Towarzystwem Koszykówki. Przedmiotem porozumienia jest realizacja programu szkolenia sportowego młodzieży opracowanego przez Polski Związek Koszykówki. Dzięki powyższej umowie w wybranych gdyńskich szkołach podstawowych utworzono wyspecjalizowane klasy sportowe o profilu koszykarskim.

Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki w tych wspólnych działaniach uczestniczy przy doborze uczniów ubiegających się o przyjęcie do w/w klas, aktywnie włącza te nowo powstałe zespoły do odpowiednich dla nich rozgrywek ligowych, prowadzi wspólne akcje promocyjne oraz wspomaga wymianę doświadczeń. Dzięki temu porozumieniu, gdyńska młodzież zyskuje okazję poszerzenia swoich możliwości w wyspecjalizowanych placówkach oświatowych pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej, która zadba o ich prawidłowe wychowanie fizyczne oraz pokieruje na dalsze tory kariery sportowej.

TOP